[ Referenční materiály ]

 • 2016 Technický dozor na rekonstrukci podzemních podlaží budovy Ministerstva zemědělství
 • 2014-2015 Pracoval jsem jako TDI na rekonstrukci hřišť pro Úřad městské části Brno - Židenice.
 • 2009 – 2011 Pracoval jsem jako TDI na stavbě Laboratoře pitných a odpadních vod Bratislavská vodárenská společnost a.s., Bratislava. Náklad 10 mil. EUR
 • 2006 - 2008 V letech 2006 až 2008 jsem pracoval jako hlavní stavbyvedoucí na stavbe bytového domu Anenské terasy Kopecná 43 v Brne pro Magnum Brno.
 • 2006 V roce 2006 jsem pracoval jako technický poradce investora pri príprave projektu laboratorí pitné vody a odpadní vody pro Bratislavskou vodárenskou spolocnost Bratislava.
 • 2005 - 2006 V letech 2005 až 2006 jsem pracoval jako technický dozor investora na stavbe víceúcelové budovy Jakubská 1 v Brne pro Magnum Brno.
 • V roce 2005 jsem pracoval jako zástupce generálního projektanta na rekonstrukci stavební a technologické části řídícího systému centrální instituce na Slovensku.
 • V roce 2002 jsem pracoval pro K4 Brno a Metro Project Services Düsseldorf jako stavební manažer na rekonstrukci velkoobchodu Makro v Brně. Technicky šlo o přeložky sítí, stavbu nových zásobovacích ramp, rekonstrukci prodejních prostor (shop-in-shop) a zázemí prodejny. Na stavbě bylo více zhotovitelů.
 • V letech 20022005 jsem pracoval pro Masarykovu univerzitu v Brně jako hlavní inženýr projektu na přípravě projektu Univerzitního kampusu Bohunice.
 • V roce 2001 (03-12) jsem pracoval jako technický dozor a vedoucí stavby výrobní kapacity pro Jihlavské sklárny BOHEMIA (Winslow Partners) Jihlava - Antonínův Důl. Technicky šlo o výstavbu průmyslového objektu o ploše více než 1000 m2 tvořeného velkou betonovou spodní stavbou (keson) a 14m vysokou ocelovou halou, o rekonstrukci části starších objektů a o výstavbu sítí a komunikací. Na stavbě bylo více zhotovitelů. Hodnota díla 80 mil. bez technologie.
  V roce 2000,
 • 02 - 05 jsem pracoval pro PIKAZ Brno jako odborný překladatel projekčních dokumentů stavby Bosch Diesel Jihlava - Výroba vstřikovacích zařízení.
 • 03 - 06 jsem pracoval jako technický dozor na stavbě obchodního centra Hornbach v Ostravě (stejný rozsah jako Hornbach Brno), zhotovitelem byla firma Zlínstav Zlín.
 • 07 - 02 / 2001 jsem pracoval pro Siegle + Epple Stuttgart jako hlavní stavbyvedoucí pro domovní a médiové instalace (topení, VZT, chlazení, plyn, sprinkler, zdravotechnika, tlakový vzduch, MaR) na stavbě Bosch Diesel Jihlava - Výroba vstřikovacích zařízení.
 • V roce 1999 jsem pracoval jako technický dozor na stavbě obchodního centra Hornbach v Brně. Technicky šlo o vybudování kanalizací a dalších podzemních inženýrských sítí a o novostavbu nákupní haly a přilehlých komunikací. Hodnota díla 200 mil. Zhotovitelem byla firma ŽS Brno.
 • V letech 19981999 jsem pracoval pro japonskou stavební a inženýrskou společnost Takenaka Europe Düsseldorf jako Chief Engineer Mechanical na výstavbě textilního závodu Toray v Prostějově (hodnota investice více než 1 mld.). Byl jsem zodpovědný za instalaci veškerých venkovních podzemních i nadzemních sítí, domovní techniky, provozních souborů pro čerpání, úpravu a čištění vod a výrobního zařízení. Šlo o vrcholnou pozici v rámci generální dodávky s přímou odpovědností japonskému investorovi a japonskému řediteli výstavby s koordinací mnoha subdodavatelů na rozsáhlém staveništi.
 • V roce 1997 jsem poskytoval odbornou technickou pomoc pro stavbu 2. etapa skládky TKO a PO v Benátkách nad Jizerou pro RWE Entsorgung.
 • 01 - 05 Vedení stavby Výměna technologie chlazení Letiště Praha -Ruzyně pro Českou správu letišť Praha. Funkční úpravy budovy centrálního zdroje chladu a osazení nové technologie. Rekonstrukce potrubních kanálů.
 • 05 - 07 Vedení stavby Rekonstrukce VZT dozorny bloku 24 Elektrárna Prunéřov II pro ČEZ Praha. Zřízení strojovny VZT a montáž příslušných technologií.
 • 06 - 09 Technický dozor stavby Stanice chlazené vody Škoda Mladá Boleslav pro Volkswagen Kraftwerk. Rekonstrukce budovy a montáž technologie zdroje chladu pro svařovnu.
 • 09 - 05 / 1997 Technický dozor staveb Neutralizační ČOV a Deemulgační ČOV Škoda Mladá Boleslav pro Volkswagen Kraftwerk. Rekonstrukce budov a montáž technologií firmou Eisenmann.
Webpage is CSS and XHTML valid